بازدید میدانی سرپرست شهرداری از سطح شهر

 

ازدید میدانی سرپرست محترم شهرداری و مسول دفتر فنی در سطح شهر برای مرتفع سازی مشکلات

♦️هدف از بازدیدهای میدانی بررسی موضوعات و مشکلات شهری در حوزه‌های خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، عمرانی و شهرسازی است.دراین خصوص سرپرست محترم در بازدید از منطقه سرسرباز برای رفاه حال اهالی این منطقه دستور ساخت پل پیاده رو بر روی مسیر زهکش را صادر کردند.
همچنین از فاضلاب کنار دبیرستان بازدید بعمل آمد و به زودی ساماندهی خواهد شد