شهردار شهر سیاه منصور

بسمه تعالی

با حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند باری تعالی جهت توفیق خدمت به مردم فهیم و شریف شهر سیاه منصور و با آگاهی از مشکلات و معضلات موجود به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مجموعه شهرداری شهر سیاه منصور با عزمی راسخ امیدوار است در سایه توجهات حضرت حق حمایت مسئولین و همراهی شما مردم فهیم که ولی نعمت ما هستید شاهد خدمت رسانی در خور و بالندگی روز افزون شهرمان باشد

سرپرست شهرداری  شهر سیاه منصور

زهرا طیبی پور

راه ارتباطی با شهردار شهر سیاه منصور