ادامه عملیات اجرایی احداث پل خیابان کشاورز

1399-07-27

ادامه عملیات اجرایی احداث پل خیابان کشاورز

عملیات اجرایی نصب باکس های بتنی پل خیابان کشاورز با پیگیری های شهرداری و اعضای محترم شورا انجام شد. و انشاءالله تا چند روز اینده به […]