برج نوری

1399-08-03

ایجاد روشنایی آرمستان شهر سیاه منصور در دستور کار شهرداری

روشنایی ارمستان شهر سیاه منصور با ایجاد برج نوری و نصب پایه های برق درحال انجام است وانشاءالله به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.