جلسه بهداشت

1399-07-28

جلسه کمیسون بهداشت

در این جلسه که با حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر سیاه منصور و کارشناسان بهداشت برگزار شد پیرامون رعایت کامل پورتکل های بهداشتی و […]