حکم سرپرستی

1400-07-14

  امروز شنبه مورخ ۱۳ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ جلسه سرپرست شهرداری خانم طیبی پور با اعضای محترم شورای اسلامی شهر سیاه منصور 🔹به گزارش روابط […]