خدمات شهری شهرداری شهر سیاه منصور

1399-08-08

آغاز عملیات اجرایی فاز آخر کندرو شهدا

1399-08-08

عملیات بتن ریزی قدمگاه خضر نبی (ع)

1399-08-08

عمليات اجراي پياده روي خيابان خضر نبي (ع)

1399-08-08

عملیات گلکاری بهاره در سطح شهر سیاه منصور

1399-08-08

آغاز کاشت نخل در کمربند سبز شهر سیاه منصور

1399-08-08

عملیات لوله گذاری فاضلاب شرکت خمیر مایه خوزستان

عملیات لوله گذاری فاضلاب شرکت خمیر مایه خوزستان توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور پایان یافت.  
1399-07-29

اصلاح روشنایی توسط واحد خدمات شهری شهرداری شهر سیاه منصور

اصلاح روشنایی خیابان های امام حسن مجتبی حضرت رسول خضر نبی و امام جعفر صادق توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور