درمانگاه شهر سیاه منصور

1399-08-08

جلسه اعضای محترم شورای اسلامی شهر سیاه منصور با معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی در خصوص رفع مشکلات بهداشتی و بهسازی درمانگاه

جلسه شنبه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ در محل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی بهمراه اعضای محترم شورا با دکتر میر شکاک معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکی در […]