زهکش شهر سیا منصور

1399-08-08

بازدید میدانی پروژه زهکش بزرگ شهر سیاه منصور و بررسی روند پیشرفت عملیات عمرانی با حضور مهندس بهزاد احمدی شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و دکتر رادکیا مدیر عامل شرکت مشاور و طراح پروژه

در راستای پیشبرد و تکمیل پروژه زهکش بزرگ شهر سیاه منصور، ضمن بازدید میدانی از این پروژه و بررسی روند پیشرفت عملیات عمرانی با حضور مهندس […]
1399-08-08

بازدید مهندس پاپی زاده نماینده محترم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی از روند پیشرفت پروژه زهکش بزرگ سیاه منصور

بازدید مهندس پاپی زاده نماینده محترم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی از روند پیشرفت پروژه زهکش بزرگ سیاه منصور به گزارش روابط عمومی شهرداری و […]