شهرداری سیاه منصور

1399-08-08

عملیات بتن ریزی قدمگاه خضر نبی (ع)

1399-08-08

عمليات اجراي پياده روي خيابان خضر نبي (ع)

1399-08-08

پروژه بهسازي قدمگاه خضر نبي (ع)

1399-08-08

عملیات گلکاری بهاره در سطح شهر سیاه منصور

1399-08-08

اعزام یک دستگاه بیل مکانیکی به روستای سیل زده بنه عاطی بخش چغامیش

اعزام یک دستگاه بیل مکانیکی به روستای سیل زده بنه عاطی بخش چغامیش به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاه منصور، پیرو درخواست […]