شهرداری شهر سیاه منصور

1399-08-08

آغاز عملیات اجرایی فاز آخر کندرو شهدا

1399-07-29

شروع درختکاری کمربند فضای سبز

شروع درختکاری کمربند فضای سبز توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور  
1399-07-29

اصلاح روشنایی توسط واحد خدمات شهری شهرداری شهر سیاه منصور

اصلاح روشنایی خیابان های امام حسن مجتبی حضرت رسول خضر نبی و امام جعفر صادق توسط واحد خدمات شهری شهرداری سیاه منصور    
1399-07-27

اصلاح روشنایی