شورا شهر سیاه منصور

1399-08-08

بازدید از تصفیه خانه راه اندازی شده شرکت خمیر مایه توسط شهردار محترم شهر سیاهمنصور و ریاست شورا اسلامی شهر سیاه منصور

افتتاح تصفیه شرکت خمیر مایه، کاهش چشمگیر بوی نامطبوع از سطح شهر مارس 12, 2018 توسط روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاه منصور مهندس […]
1399-07-28

بازدید شهردار و اعضای محترم شورا از جدول بندی کمربند سبز

بازدید شهردار و اعضای محترم شورا از جدول بندی کمربند سبز