لایروبی

1400-07-14

لایروبی زهکش

  امروز یکشنبه مورخ ۱۱ مهر ماه سال ۱۴۰۰ عملیات لایروبی زهکش پنج کیلومتری سیاه منصورآغاز شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر […]